RB315 och RB316

Försöksrobot 315 ”AGATON” var en vidareutveckling av RB 310. Konstruktionsarbetet påbörjades 1949.

Utprovningen pågick från 1953 till 1959.

Robotarna tillverkades till en början vid Saab, men sedan överfördes tillverkningen till CVA (Centrala Flygverkstaden i Arboga). Sammanlagt tillverkades 193 robotar under 50-talet. Robotarna sköts från startramper i Karlsborg. Jagarna Halland och Småland försågs med robotinstallationer. Från fartygen sköts 8 robotar med början 1955. Totalt genomfördes 86 skjutningar.

Tillverkningen lades ner 1957 innan någon regelrätt serietillverkning påbörjats

Försöksrobot 316 var till sin funktion lika som försöksrobot 315. Den var avsedd för kustrobotanvändning, och kunde avfyras från en startramp på marken.

 

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå