TM2B, Rolls-Royce Gnome

TM2B, Rolls-Royce Gnome
TM2B, Rolls-Royce Gnome

Visas på Robotmuseet

Teknisk beskrivning

Ursprungsmotorn är General Electric T58 som Rolls-Royce köpte tillverkningslicensen till 1958 och den fick därmed en ny beteckning, Rolls-Royce Gnome.
Motorn finns i flera versioner och framdriver bl.a. Svenska Flygvapnets och Marinens helikoptrar HKP4 (Boeing Vertol 107 II-14/15 och Kawasaki KV 107 II-16)
Totalt antal verkstadsbesök av TM2 motorer vid CVA under åren 1967 till 1997 var ca 400.

Tekniska data

Motortyp Turboaxelmotor med 10 kompressorsteg, ett HT- turbinsteg och ett LT- turbinsteg.
Längd 1550 mm
Bredd 460 mm
Höjd 500 mm
Motoreffekt, friturbinaxel min 1250 hk
Friturbinvarvtal max 19500 v/min
Friturbin Friturbinen innehåller ett turbinsteg. Friturbinen roterar konstant med 19 500 rpm.
Statisk dragkraft 69 kp
Motorvarval 26300 v/min
Kompressor, tryckförhållande 8,21:1 vid 26300rpm
Turbintemperatur max 685 grader Celsius
Vikt 220 kg

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå