TM2B, Rolls-Royce Gnome

Visas på Robotmuseet

Teknisk beskrivning

Ursprungsmotorn är General Electric T58 som Rolls-Royce köpte tillverkningslicensen till 1958 och den fick därmed en ny beteckning, Rolls-Royce Gnome.
Motorn finns i flera versioner och framdriver bl.a. Svenska Flygvapnets och Marinens helikoptrar HKP4 (Boeing Vertol 107 II-14/15 och Kawasaki KV 107 II-16)
Totalt antal verkstadsbesök av TM2 motorer vid CVA under åren 1967 till 1997 var ca 400.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå