PS-68

Användes mellan åren 1961 – 1980

Under 1950-talet genomfördes att antal utredningar där inriktningen av nya radarsystem behandlades. En följd av detta blev anskaffning 1961/62 av en radarstation från Frankrike med speciella egenskaper bl.a. frekvenshopp.

Stationen placerades vid flygflottiljen i Uppsala (F16) och togs i drift 1964 under namnet R168 ”Simon”.

Avsikten med radarn var att utföra prov och försök av en ny typ av radarstation utförda av Flygförvaltningen (FF) och Försvarets Forskningsanstalt (FOA). Efter avslutade prov skulle ”Simon” inlänkas i strilsystemet och ingå i krigsorganisationen.

Detta blev den enda station av denna typ som Sverige anskaffade.

Indikator på PS-68, Simon

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå