RB07

Robot 07

Visas på Robotmuseet

RB 07 var en fartygsburen luftvärnsrobot med kort räckvidd avsedd för eget skydd mot anfallande flygplan. Luftvärnsrobotsystemet installerades på jagare av Östergötlandsklassen varvid lv-akan borttogs och ersattes med lavetter för RB 07. Fartygen bar 12 robotar i durk och 4 stycken på startstället. Robotarna var radiostyrda och flög i underljudsfart.

Luftvärnsrobotsystem 07 Seacat tillverkades i England och började införas på svenska jagare 1963.

Funktion

Om ett anfallande flygplan passerar in i robotens startzon, träder robotsystemet i funktion. Varje startställ är laddat med fyra robotar. Roboten skjuts och styrs av två man. Den ene riktar efter målangivning siktet mot målet, varvid också startstället inriktas, fjärrstyrt från siktet. Vid lämplig tidpunkt avfyrar han roboten. Den andre skytten styr med radiokommando roboten in på siktlinjen mot målet med hjälp av ett tummanövrerat styrdon och en kikare. Styrningen sker med hjälp av robotens spårljus.

Med en svenskutvecklad metod hålls kikaren på målet antingen genom enkel optisk riktning eller med radar. Med denna metod radarstyrs siktet och fjärriktas startstället av eldledningen för lätt artilleri, vilket medger nära samtidig eller växelvis eldgivning med såväl robot- som kanonartilleri. Stridsdelen utlöses av IR-zonrör eller vid anslag.

Senare har en förbättrad version ”Seacat, Mk 1 Mod 1” utvecklats, genom införande av en ren tryckstridsdel med större vikt och effekt. Elektronikdelen kunde minskas så att robotens totalvikt inte påverkades.

RB07 på startställ

 

Data
Längd 148 cm
Diameter 19 cm
Spännvidd 65 cm
Total vikt 93,5 kg
Startvikt 6 kg
Krutraketboster 1,5 s
Banmotor 16 s
Styrning Radiolänk L-band
Manöverorgan Elektro-hydraulik
Räckvidd 6 000 m
Tändrör IR och anslagskontakt
Stridsdel 18,1 kg Continuous Rod

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå