Historik

I mitten av 1940-talet påbörjades i Sverige studier av olika typer av robotar.

Huvudsakligen skedde detta vid Kungl Flygförvaltningen (KFF), som sedermera tillsammans med de andra vapengrensförvaltningarna uppgick i nuvarande Försvarets Materielverk (FMV).

Den drivande kraften och i stor utsträckning idégivare till de flesta svenska robottyperna var tekniske direktören överingenjör Tore Edlén. Det var också Tore Edlén som myntade ordet ”Robot” för de svenska luftgående och styrda projektilerna.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå