Kustrobotar

Kustrobotar skjuts från land mot mål på havet.
Räckvidden varierar från ca 100 km för de största ner till några km för de minsta robotarna. Långräckviddiga kustrobotar skjuts som regel från någon typ av fordon. Starten sker oftast med hjälp av krutraketmotorer medan drivningen i banan vanligen åstadkoms med en jetmotor. Roboten navigerar till en förutbestämd punkt, där målsökaren tar över styrningen av roboten mot målet.
Korträckviddiga kustrobotar är som regel bärbara och skjuts från en lavett. Framdrivningen sker som regel med en krutraketmotor.
Styrningen kan ske med en semiaktiv lasermålsökare eller med trådstyrning som manövreras av skytten.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå