Motmedel

Ämnesområdet motmedel indelas i: passiva och aktiva motmedel. Passiva motmedel använder endast den strålning som störobjektet självt sänder ut. Den aktiva störutrustningen sänder däremot ut någon form av egen strålning. Beroende på funktionen kan sedan båda typerna indelas först i maskerande (döljande) eller vilseledande störning, sedan i allt mindre och specialiserade grupper beroende på räckvidd, frekvens, funktion m m. På Robotmuseet finns följande utrustningar inom teknikområdet Motmedel:

Mer information om motmedel hittar du här:

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå