Robotar

Museet visar robotar av olikaslag

Museet visar tidigare hemlig information från det gångna halvseklet. Detta är samtidigt en väsentlig del av Arbogas industrihistoria Museet är unikt i Sverige och förmodligen i världen. Här beskrivs vår robothistoria från den tyska V1-bomben fram till beväpningen på JAS. Detta innefattar ett 25-tal olika robottyper från alla tre vapenslagen. Allmänt om robotar Under slutet av andra världskriget blev vi bryskt påminda om den stridande omvärlden, då sex tyska V1, ”styrda bomber”, av misstag kraschade i södra Sverige. De kom från tyskarnas provplats på Peenemünde. Dessa gav värdefull information för framtagning av egna styrda projektiler, först vid SAAB och från 1949 vid verkstäderna i Arboga. Dessa projektiler kallades i Sverige för ”robotar”.

Robothistorik

I mitten av 1940-talet påbörjades i Sverige studier av olika typer av robotar. Huvudsakligen skedde detta vid Kungl Flygförvaltningen (KFF), som sedermera tillsammans med de andra vapengrensförvaltningarna uppgick i nuvarande Försvarets Materielverk (FMV). Den drivande kraften och i stor utsträckning idégivare till de flesta svenska robottyperna var tekniske direktören överingenjör Tore Edlén. Det var också Tore Edlén som myntade ordet ”Robot” för de svenska luftgående och styrda projektilerna. Ordet ”Robot” kommer av det tjeckiska ordet ”Robota”, som betyder dagsverkare eller slavarbetare. Det betecknar alltså en slav, eller som i detta fall en projektil, som är programmerad och som utför det man ger order om. Ordet skapades av den tjeckiske dramatiken Karel Čapek i hans skådespel R.U.R. (”Rosumovi Univerzální Roboti”) uppfört för första gången 1923.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå