Användes under åren 1957 – 1979

Allmänt

PH-12 var en engelsk radar tillverkad av Marconi Wireless Telegraph med en svensktillverkad nick- och vridanordning.
PH-12 anskaffades endast i fyra exemplar, samtliga placerade på 08-anläggningar.

Den första radarhöjdmätaren PH-12, levererades och upprättades på 08-anläggningen ”Harry” 1958. Installation och driftsättning utfördes av Marconis svenska representant SRA (Svenska Radiobolaget AB). PH-12 var i likhet med indikatorsystemet (Decca Simplex) något helt nytt som ingen av personalen på anläggningen var utbildad på. En av radarteknikerna, Kurt Bengtsson, utsågs med lottens hjälp att resa till Marconi College i England för utbildning på materielen

Kort beskrivning

Av flera anledningar finns ingen eller mycket lite dokumentation sparat till eftervärlden om PH-12 elektronikutrustning. Undertecknad har via PS-08 kamratförening efterlyst kurs-underlag och liknande och förhoppningsvis kan detta avsnitt kompletteras senare.

Vad vi vet är att sändare och mottagare var tillverkat av Marconi och hade beteckningen SR1000. Sändaren var en S-bandssändare och med en trolig PRF på 271 Hz för att inte störa 08-mottagaren.

Antenn, mast och vridbord var nära nog identiskt med PH-133/F dvs. den radarhöjdmätare som användes på PS-16 och PS-65 anläggningar.

Stationen bestod av en roterande mastanläggning med slitsmatad nickande antenn typ H80 samt av en i värn fast installerad elektronikutrustning.

Den roterande mastanläggningen var försedd med vridbord typ
OV FR-0130 tillverkat av Oskarshamns Varv med vridbordet monterat hängande i betongvärntak.

1971 försågs antennen med en hydraulisk nickanordning och fick då beteckningen PH-121/F. 1974 modifierades antennreflektorn genom att reflektorn kläddes med aluminiumplåt.

PH-121/F avvecklades samtidigt med PS-08 anläggningarna 1978-1979.

Tillverkare Brittiska Marconi
Antal anläggningar 4
Sändarfrekvens 3 GHz
PRF 270 Hz
Pulseffekt 2,5 MW
Räckvidd 300 km

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå